Excel VBA-programmering

Excel VBA Programmering

Excel VBA-programmering

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Lexicon Göteborg

Kurslängd: 3 heldagar

https://www.lexicon.se/Utbildningar/IT/IT-anvandare/Excel/Excel-VBA-programmering/

 

VBA står för “Visual Basic for Applications”. Det är en version av programspråket Visual Basic som hjälper dig att skriva dina egna makron i Excel. Kursen lär dig bland annat några populära VBA-koder som du kan använda för att Effektivisera och Automatisera dina manuella och repetitiva arbetsuppgifter du utför i Excel.

 

Fördelar med kursen

Det bästa scenariot är att du har ett smart affärssystem där du gör avstämning och allt du vill göra i ett och samma system, alternativt i olika applikationer som är väl integrerade. Men så enkelt är det ju inte alltid, speciellt för konsulter som ibland behöver anpassa sig till just det affärssystem som kunden har. Då är det mycket bra att vara utrustad med kunskap och erfarenhet i Excel och VBA. Alla företag har ju Excel. I mitt jobb har jag Excel som alternativ nr 2 när kundens affärssystem inte klarar av det jag behöver göra. Ett exempel från när jag var konsult hos ett stort företag i fastighetsbranschen. En av företagets utländska kunder krävde att vi jobbade i kundens egna affärssystem. Systemet var inte så välutvecklat och krävde mycket manuellt arbete, speciellt vid kontoavstämning. Ekonomiassistenterna lade väldigt många timmar på att stämma av konton på traditionellt sätt. De som var duktiga på Excel importerade listan i Excel och markerade de belopp som tog ut varandra, vissa skrev ut hela listan och använde markeringspenna. Avstämningsprocessen tog mycket tid och energi. Med hjälp av makron kunde jag förkorta arbetstiden och istället fokusera på det som är viktigt (analysera avvikelser). Jag förbättrade även våra rapporteringsrutiner och mallar, vilket förkortade vår rapporteringsvecka med tre arbetsdagar varje månad.

Ett annat exempel från ett tjänsteföretag där de fakturerade sina kunder beroende på antal nerlagda timmar, där timpriset varierade beroende på tid på dagen de hade jobbat och om det var helg, röd dag eller vardag. Även där saknades det ett faktureringssystem som kunde hjälpa dem att räkna ut det per automatik. De hade en Excel-fil där en person går rad för rad och räknar fakturerade timmar och pris. Med hjälp av makron kunde vi även där spara mycket tid och undvika felberäkning.

Efter kursen insåg jag att bygga avancerade VBA-koder på egen hand, inte är något för mig, men det är en stor fördel att kunna skriva Basic-koder samt förstå och underhålla mer avancerade koder. Att veta möjligheterna och veta hur du kan automatisera dina rutiner i Excel är också ett stort plus.

 

Nackdelar med kursen

Du behöver vara väldig duktig på Excel och ha ett visst intresse, och tålamod, för programmering. Jag har tidigare läst en grundutbildning i programmering på KTH, Stockholm. Det är inte samma språk som används men det har ändå hjälpt mig att förstå principen och kunna hänga med.

Jag måste erkänna att jag inte är så duktig på VBA. Jag har inte jobbat mycket med det och kan inte bygga avancerade VBA-koder från scratch, men efter att jag gått denna kurs så kan jag åtminstone, läsa, justera och underhålla VBA-filer.

I båda exemplen ovan har jag fått hjälp av min kursledare, Christian Borg. Jag frågade om han kunde tänka sig ett samarbete, och tillsammans skapade vi VBA-koderna som krävdes för att automatisera de repetitiva arbetsuppgifterna och undvika ”human errors”.

 

Mitt tips

Försök att lösa dina arbetsuppgifter i det affärssystem du använder, går inte det, då är Excel och VBA väldigt kraftfulla verktyg som kan underlätta livet för dig. Du sparar energi och får tid att fokusera på rätt saker (analys och beslut).

Jobbar du mycket i Excel med exempelvis avstämning eller analys då är en VBA-kurs absolut något för dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

Follow Us

Join Our Newsletter