Skaffa ny kompetens under 2020!

Skaffa ny kompetens under 2020!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Idag är konkurrensen hård för ekonomer som bara kan ”ekonomi”. Att ekonomer behöver bredda och utveckla nya kompetenser och skaffa sig en större teknisk förståelse är ingen nyhet, nästan alla pratar om detta. Oavsett om det handlar om att ta nästa steg i karriären, diskutera lönehöjning eller säkerställa rätt timarvode så är det dina ”vid sidan om”-kompetenser som gör att du sticker ut i jämförelse med dina kollegor.
 

Men hur skaffar man sig nya kompetenser?

De mest populära sätten att skaffa nya kompetenser, eller utveckla befintliga, är att nätverka eller helt enkelt delta i en kurs vid sidan av jobbet. I den här artikeln kommer jag presentera de två populäraste typer av utbildningsformer så att du kan få några idéer och kunna hitta rätt typ av utbildning eller kurs som passar just dina behov.
 

Öppna kurser/utbildningar/program

Fördelar med öppna kurser

Öppna kurser finns tillgängliga såväl som onlinebaserade distanskurser och i fysiska klassrumsmiljöer. Deltagarna förlitar sig på att den som har utformat kursen är väl bekant med de kompetenser som marknaden efterfrågar, och att man genom deltagande i kursen eller utbildningsprogrammet får den kompetens som efterfrågas. CFO:er, ekonomichefer och ekonomer behöver inte oroa sig om de inte vet exakt vad de behöver lära sig för att fylla sina kunskapsluckor.

Ekonomer som tar del av en öppen utbildning får även möjligheten att bredda sitt externa professionella nätverk mellan organisationer, branscher och nationella gränser. Ofta så leder öppna kurser till att deltagare omvärderar rutiner och arbetssätt samt får nya insikter genom interaktion med en mängd olika kursdeltagare.
 

Nackdelar med öppna kurser

De stora nackdelarna med öppna kurser är:
Det är väldigt sällan varje enskild kursdeltagare har 100% nytta av kursens innehåll. Detta beror på att innehållet varken är personligt utformat eller verksamhetsanpassat. I stort sett alla kurser följer en mall med ett förutbestämt innehåll som gång på gång återanvänds, vilket innebär en risk att en del av utbildningsinnehållet inte är relevant för just dig.
Förutom innehållet så kan tempot på vissa delar av kursen/utbildningen/programmet upplevas som endera för långsamt eller för snabbt. Mycket på grund av att tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen varierar bland kursdeltagarna.
 

Individanpassade kurser/utbildningar/program

Som namnet antyder är individanpassade utbildningar en sorts skräddarsydd utbildningslösning som kursledaren utformar särskilt utifrån kursdeltagarens behov, tidigare erfarenheter och intressen. De inleds i princip alltid med en plan som utbildaren och kursdeltagaren gemensamt sammanställer. I planen framgår vilken kompetens individen/gruppen vill utveckla, hur djupt de vill gå (beroende på tidigare kunskap och den tid man är villig att avsätta), och målet med kursen. Läroplanen, kursinnehållet och även kursmaterial är till 100% anpassat till individen/gruppen.
 

Fördelar med individanpassade kurser

De stora fördelarna med individanpassade kurser är att de bygger på dina tidigare erfarenheter och intressen, samt att kursen utformas utifrån din verksamhet/vardag vilket gör att du har 100% nytta av den tid och de pengar du lägger på kursen. Tempot på kursen anpassas utifrån din egen förmåga och materialet justeras utifrån dina behov. Skräddarsydda utbildningar ger dig också chansen att uppleva ”learning by doing”, och när du tillämpar relevant material från din egen verklighet så kommer kunskapen att bli avsevärt mycket mer djuprotad. Det är en typ av investering i dig själv som man i många fall direkt kan se resultatet av.
 

Nackdelar med individanpassade kurser

En utmaning med skräddarsydda och professionella utbildningar är att du behöver ha en tydlig bild av vad det är som du vill lära dig. Till skillnad från öppna kurser så kräver dessa att du är mycket mer aktiv både före och under kursens gång. Det är du, tillsammans med kursledaren, som planerar vilken kompetens du vill utveckla, tar fram kursens material och sätter tempot. Om du inte redan nu har en någorlunda tydlig idé om vad du vill lära dig så kan en öppen kurs vara ett bättre val till att börja med.
 

Hur kan jag hjälpa dig

Oavsett om du är intresserad av en öppen eller individanpassad kurs för att höja eller utveckla ny kompetens i din roll som ekonom, så är denna blogg här för att hjälpa dig.

Under menyvalet Utbildning (uppe i menyn) hittar du kursrecensioner på alla de utbildningar som jag personligen har tagit del av. Det ger dig en inblick över vad du kan komplettera dina ekonomierfarenheter med, och hur du på bästa sätt kan tillämpa det som du har lärt dig. Du kan läsa om vad som var bra med de olika kurserna, samt eventuella brister och nackdelar som jag upplevde. Jag utgår så klart från mina egna reflektioner, och även om alla personer är olika beroende på bakgrund, arbetserfarenheter, intressen o.s.v. så har jag förhoppningen att mina erfarenheter ska ge dig en idé om vad du själv vill göra. Du får mer än gärna dela med dig av dina egna erfarenheter av de kurser du har deltagit i genom att kommentera mina inlägg, eller att skicka ett e-postmeddelande. Jag lägger gärna upp din egen recension på min blogg under ditt namn.
 
Ifall du är intresserad av en lösning som är mer personligt anpassad, som säkerställer att du får maximal nytta av din investerade tid och dina pengar, så kan du alltid kontakta mig. Tack vare ett brett nätverk och ett stort antal kontakter med ledande organisationer såväl i som utanför Sverige så kan jag matcha dig med rätt kompetens. Här är några exempel på kurser som är specialanpassade för ekonomer och som jag har nära kontakt till.
 

  • Redovisning, Bokföring, Bokslut, ÅRS, Löner, Moms och Skatt.
  • Excel, Power Pivot, Power BI, VBA
  • Kommunikation och ledarskapsutveckling
  • Robotic Process Automation (RPA)
  • Automation Intelligence (AI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

Follow Us

Join Our Newsletter