Skillnaden mellan RPA & AI, för Ekonomer

RPA vs AI för Ekonomer

Skillnaden mellan RPA & AI, för Ekonomer

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

I den här artikeln förklarar jag på ett enkelt sätt skillnaden mellan RPA (Robotic Process Automation) och AI (Artificial Intelligence). Med andra ord är den här artikel för dig som har hört dessa två begrepp, men inte haft tillräckligt med tid att gräva djupare, och nu som vill förstå innebörden och nyttan med att se skillnaden.
Nästan alla artiklar och böcker jag har läst som pratar om AI & RPA använder ordet ”robot/bot” medan de ekonomer och ekonomiassistenter som jobbar operativt med detta använder orden ”program/dator/system/applikation”. Därför har jag valt att förenkla artikeln så mycket som möjligt och försöker undvika att använda ordet robot.
 

RPA, Robotic Process Automation:

Har du någon gång jobbat med Makron i Excel? Om inte, då tar vi en snabb förklaring till vad ett Makro är…
Om du exempelvis vill stämma av ett konto börjar du med att ladda ner kontot i Excel-format och ser till att siffrorna i Debit & Kredit är i ”numbers format” för att kunna summeras. Efter detta vill du kanske skapa en tabell för vidare analys.
Du gör den här processen varje månad och för flera konton. Du kan skapa ett makro i Excel genom att spela in när du formaterar om kolumnerna och skapar tabellen. Är du duktig på Makron kan du även skriva dina egna koder. Med ett klick kan makrot gå igenom din fil och markera siffror som inte matchar.
Du ger helt enkel programmet ett antal order som det följer. Låt oss säga att av någon anledning förändras strukturen på din Excel-fil. Då bryts makrot och kan inte gå vidare. Då behöver du antingen ändra tillbaka strukturen i filen eller justera din kod.

Med RPA så funkar det på nästan samma sätt. Du ger ”boten/roboten/datorn/systemet (du kan välja vilket namn du vill använda)” några order som den följer. Den stora skillnaden är att du inte behöver ”koda” ett RPA lika mycket. Vissa RPA solution, som exempelvis UiPath bygger på ”dra & släpp”. Det skall vara enkelt och användarvänligt att jobba med RPA. Den andra stora skillnaden är att Makron endast jobbar i det dokument du byggde den i och inte utanför (jag har hört att man kan bygga Makron som kan prata med varandra, men det handlar fortfarande om Excel-filer som har Makron byggda inuti sig, som pratar med varandra). När det kommer till RPA, så kan den göra exakt vad Makron kan, men utan att vara begränsade till en fil. Det kan till exempel logga in, med din inloggning, i ditt bokföringsprogram och sedan fylla i de kontonummer du vill stämma av och under vilken period. I RPA-världen pratar man om två olika typer av RPA solutions, Attended och Unattended. Med Attended menar man att det är du som kickar igång programmet och säger ”Nu vill jag stämma av mina konton”. Medan med Unattended så fixar RPA:n det själv, loggar in i ditt bokföringsprogram varje månad, skapar din Excel-fil, stämmer av dina konto och spara Excel-filen på din desktop. Om du nu inte tagit ytterligare ett steg längre och programmerat din RPA att gå in och bokföra differenserna själv, för att du sedan skall kunna gå in och analysera dina siffror istället för att lägga tid på att producera dem.
Likheten med Makron är att om det händer något längs vägen (koden bryts av någon anledning, som exempelvis att ditt lösenord för inlogg i bokföringsprogrammet gått ut), då kan inte RPA gå vidare. Det blir stopp på samma sätt som för ett Makro när något hinder dyker upp. Därför passar RPA utmärkt till ”role based” och repetitiva arbetsprocesser/rutiner, där du egentligen inte behöver tänka, utan bara utför.
 

AI, Artificial Intelligence

AI är att gå ett steg längre än RPA. För att verkligen förenkla så kan man säga att RPA inte kan tänka, den är processtyrd. Du berättar för din dator exakt vad den skall göra… Går något snett längs vägen fortsätter inte roboten/applikationen, utan avbryts. Den följer bara dina order och kan inte komma fram till egna lösningar. Men AI är ett steg längre… den kommer att försöka lösa sitt uppdrag nästan så som du skulle ha löst det själv. Det finns olika grader av Artificiell Intelligens. Vissa AI solutions är väldigt avancerade och kan klara av mer än andra enklare varianter. Låt oss ta ett exempel, du har en leverantörsfaktura och du vill ha hjälp med att datum, fakturanummer och summan av fakturan skall fyllas i per automatik. En AI lösning kan hjälpa dig med detta. I din leverantörsreskontra (AP) applikation kan programmet (roboten) fylla i all information som du lär roboten att fylla i. Det är viktigt att se till att alla som jobbar med AP i det här exemplet, förstå att programmet (roboten) inte är programmerad att göra rätt… Den är programmerad att lära sig att göra rätt (Machin learning).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

Follow Us

Join Our Newsletter